Fevziye Küçük Efendi Camii

Somali Merkez Camii ve Müştemilatı Tamiratı

Hüsameddin Paşa Camii İstip(Shtip)-Makedonya

Ihlamur Camii

Ortaköy Küçük Mecidiye Camii

Ortaköy Eylül 3, 2018

Sultan I.Abdülmecit, 31. Osmanlı padişahı ve 110. İslam halifesidir. Sultan II. Mahmut’un Bezmialem Sultan’dan olan oğludur. Döneminde Tanzimat Fermanı’nı ilan ettirmesiyle meşhurdur. Osmanlı Devleti’nin son dört padişahının babasıdır ve en çok sayıda oğlu padişahlık yapmış olan padişahtır. Abdülmecit, babası gibi tüberküloza yakalanmıştı. Ihlamur Köşkü’nde öldüğünde 38 yaşındaydı. Fatih’te, Sultan Selim semtinde, Yavuz Selim Camii Haziresi’nde, Sultan Abdülmecit Türbesi’ne defnedildi. Batı kültürüyle yetiştirilmiştir. İyi Fransızca konuşur ve batı müziğinden hoşlanırdı. Babası II. Mahmut gibi yenilik yanlısıydı. Babasının vefatı üzerine tahta çıktı. Talihi, Mustafa Reşit, Mehmet Emin Ali Paşa, Fuat Paşa gibi devlet adamlarına rastlamasıydı. Aracısız halkın dertlerini halkın kendi ağzından dinleyen ilk padişahtır. 1 Temmuz’da 1839 tahta çıktı.

Londra ve Paris’te, Osmanlı devletindeki ıslahat hazırlıkları konusunda görüşmelerde bulunan hariciye nazırı Mustafa Reşit Paşa, bir ıslahat programının gerekliliğine padişahı inandırdı. Hazırlanan Gülhane Hatt-ı Hümayunu Mustafa Reşit Paşa tarafından 3 Kasım’da Gülhane’de okundu. Tanzimat dönemini açan bu belgeyle, yargılamasız kimsenin cezalandırılamayacağı, mal ve mülkünün zorla alımına gidilemeyeceği ilkesi getiriliyor, devletle birey arasındaki ilişkileri düzenleyecek yasaların çıkarılacağı açıklanıyordu. Fransız ceza kanunu çevrilerek uygulamaya konuldu. İlk idadiler açıldı. 1847’de Mekatibi Umumiye nezareti kuruldu. 1848’de ilk muallim mektebi, aynı yıl Harbiye’de kurmay sınıfı, 1850’de Darülmaarif adı verilen lise, 1851’de ilk bilim akademisi sayılan Encümen-i Daniş açıldı. 1846’da Darülfünun binasının temeli atıldı. Askerlik yasası çıkarılarak kura yöntemi benimsendi, askerlik süresi 4-5 yıl olarak sınırlandı.

Benzer İçerikler
Yorumlar

Yazıya 1 yorum yapılmış.

deniz yılmaz Haziran 11, 2019

Kesinlikle ziyaret etmeniz gereken bir camii .İstanbul’un bana göre en güzel camiilerinden birtanesi.

İlginizi Çekebilir
Bunlar da var!
Yahya Efendi Türbesi

Yahya Efendi Türbesi

Nisan 14, 2016
Bali Paşa Camii

Bali Paşa Camii

Temmuz 25, 2018
Ahmadiyya Camii

Ahmadiyya Camii

Temmuz 30, 2018
Zuhurat Baba Türbesi

Zuhurat Baba Türbesi

Nisan 11, 2016
Ertuğrul Tekke Camii

Ertuğrul Tekke Camii

Ağustos 29, 2018
Yeşil Cami – Bursa

Yeşil Cami – Bursa

Temmuz 24, 2018
Kul Şerif Camii

Kul Şerif Camii

Temmuz 19, 2018
Ebussuud Efendi Camii

Ebussuud Efendi Camii

Temmuz 26, 2018
Filipinler Fatih Camii

Filipinler Fatih Camii

Temmuz 26, 2018
Şeyh Keramettin Camii

Şeyh Keramettin Camii

Haziran 14, 2019