Hacı Ethem Bey Camii

Atatürk Arboretumu Mescidi

Başçı Mahmut Camii

Kurtuluş Camii-Gaziantep

Kurtuluş Camii-Gaziantep

Camiler Temmuz 23, 2018
243 views


Kurtuluş Camii 1892 yılında Valide Meryem Kilisesi (St. Mary) olarak yaptırılmıştır. Önceleri kilise ve hapishane olarak kullanılan bu yapı, sonradan camiye dönüştürülmüştür. Bu tarih hazinesi, eski ihtişamından hiçbir şey kaybetmemiştir. Gaziantep’in en büyük camilerindendir.Dikdörtgen planlı, Haç biçimindeki camiinin içerisi mihraba dik sütunlarla üç sahna ayrılmıştır. Haçın kolları dıştan alınlık şeklinde, içten de çapraz tonozlarla örtülmüştür. Ana mekânın ortası yuvarlak kasnaklı, oldukça yüksek kubbelidir. Kesme taştan yapılan duvarlar üzerinde ilk iki sırada sivri kemerli, üst sırada da yuvarlak pencereler bulunmaktadır. Yapının üzeri kırma bir çatı ile örtülmüştür. Mihrap, dikdörtgen bir niş şeklinde dışarıya çıkıntılıdır. Mihrap duvarına üç sıra halinde pencere dizisi yerleştirilmiştir. Alınlığın ortasında da yuvarlak bir pencere bulunmaktadır. Yapı, ana hatları itibari ile gotik üslubu yansıtmaktadır. Kilisenin çanı Londra’da yaşayan Hirant Köşkeryan adındaki bir Ermeni tarafından Brezilya’da yaptırılmıştır. Ağırlığı bir ton olan bu çan, Gaziantep Müzesinde korunmaktadır.Sonradan eklenen minare, kare kaide üzeride yuvarlak gövdeli ve tek şerefelidir. Caminin 5 kapısı bulunmaktadır. İki kapısı kuzeye, iki kapısı güneye, ana kapısı ise batıya açılmaktadır. Cami olarak kullanılan yapının çan kulesi minare olarak düzenlenmiştir.

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.

İlginizi Çekebilir
Adana Ulu Camii

Adana Ulu Camii

Temmuz 30, 2018
322 views
Mogan Gölü Cami

Mogan Gölü Cami

Temmuz 30, 2018
375 views
Al Nour Camii

Al Nour Camii

Temmuz 30, 2018
319 views
Birmingham Camii

Birmingham Camii

Temmuz 30, 2018
284 views
Ahmadiyya Camii

Ahmadiyya Camii

Temmuz 30, 2018
249 views
Köln Camii

Köln Camii

Temmuz 30, 2018
481 views
Kurtuba Camii

Kurtuba Camii

Temmuz 30, 2018
252 views
Emevi Camii

Emevi Camii

Temmuz 30, 2018
377 views
Şeyh Zayed Camii

Şeyh Zayed Camii

Temmuz 30, 2018
255 views
Zahir Camii

Zahir Camii

Temmuz 30, 2018
308 views
Bunlar da var!
Kerime Hatun Cami

Kerime Hatun Cami

Temmuz 25, 2018
222 views
Beyazıt Camii

Beyazıt Camii

Mayıs 3, 2016
2.122 views
Telli Baba Türbesi

Telli Baba Türbesi

Mart 29, 2016
9.817 views
Merkez Efendi Tekkesi ve Türbesi

Merkez Efendi Tekkesi ve Türbesi

Mayıs 12, 2016
5.781 views
Seyyid Nizâm Câmii

Seyyid Nizâm Câmii

Temmuz 25, 2018
310 views
Teşvikiye Camii

Teşvikiye Camii

Mayıs 16, 2016
3.953 views
Haseki Külliyesi

Haseki Külliyesi

Temmuz 25, 2018
317 views
Nevşehir Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi

Nevşehir Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi

Nisan 27, 2016
10.403 views
Şeyh Zayed Camii

Şeyh Zayed Camii

Temmuz 30, 2018
255 views
Nuruosmaniye Camii

Nuruosmaniye Camii

Temmuz 25, 2018
243 views