Nevşehir Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi

Paris Camii

Şems-i Tebrizi Türbesi ve Camisi

Yuşa Tepesi ve Hz. Yuşa Türbesi

Ebussuud Efendi Camii

Başakşehir, Camiler, İstanbul Temmuz 26, 2018
37 views

Buradan 1673’te ibtidâ-i hâric derecesiyle Yûsuf Paşa, 1675’te de Abdullah Ağa medreselerine tayin edildi. Müderrisliği sırasında mektupçuluk, tezkirecilik ve kassâmlık görevlerinde de bulundu. 1676’da ibtidâ-i dâhil derecesiyle Şah Hûban Medresesi’ne geçti, oradan da 1678’de hareket-i dâhil derecesiyle İmâdzâde Esseyyid Mehmed Ebüssuûd Efendi’nin yerine Beşiktaş’ta Sinan Paşa Medresesi’ne getirildi. 1681’de mûsıle-i Sahn derecesiyle yine Beşiktaş’taki Hayreddin Paşa Medresesi müderrisliğine yükseltildi. 1683’te Sahn-ı Semân medreselerinin birine müderris olduktan sonra kendisine ibtidâ-i altmışlı derecesi lâyık görülerek önce Kılıç Ali Paşa Medresesi’ne, dört yıl sonra da mûsıle-i Süleymâniyye rütbesiyle Mahmud Paşa Medresesi’ne tayin edildi. Aynı derece ile 1689’da Eyüp’teki İsmihan Sultan ve Ebû Eyyûb el-Ensârî Medresesi’nde bu görevine devam etti. Bir yıl sonra hâmis-i Süleymâniyye derecesiyle Galata Medresesi müderrisi, 1691’de ise müderrisliğin en yüksek derecesi olan Süleymaniye Dârülhadisi müderrisliğine yükselerek reîsü’l-müderrisîn oldu.


Adres:Vaditepe Kiptaş Houses 52 Vali Recep Yazıcıoğlu Cad Bahçeşehir 1.Kisim Mah, 34488 Başakşehir/İstanbul

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.

İlginizi Çekebilir
Adana Ulu Camii

Adana Ulu Camii

Temmuz 30, 2018
30 views
Mogan Gölü Cami

Mogan Gölü Cami

Temmuz 30, 2018
30 views
Al Nour Camii

Al Nour Camii

Temmuz 30, 2018
26 views
Birmingham Camii

Birmingham Camii

Temmuz 30, 2018
30 views
Ahmadiyya Camii

Ahmadiyya Camii

Temmuz 30, 2018
24 views
Köln Camii

Köln Camii

Temmuz 30, 2018
30 views
Kurtuba Camii

Kurtuba Camii

Temmuz 30, 2018
33 views
Emevi Camii

Emevi Camii

Temmuz 30, 2018
30 views
Şeyh Zayed Camii

Şeyh Zayed Camii

Temmuz 30, 2018
26 views
Zahir Camii

Zahir Camii

Temmuz 30, 2018
26 views
Bunlar da var!
Yeşil Cami – Bursa

Yeşil Cami – Bursa

Temmuz 24, 2018
43 views
Sultan Ahmet Camii

Sultan Ahmet Camii

Nisan 12, 2016
3.848 views
Seyyid Nizâm Câmii

Seyyid Nizâm Câmii

Temmuz 25, 2018
28 views
Gazze Cami

Gazze Cami

Temmuz 26, 2018
35 views
Kocatepe Camii

Kocatepe Camii

Temmuz 24, 2018
45 views
Bursa Yeşil Türbe

Bursa Yeşil Türbe

Nisan 12, 2016
5.859 views
Beyazıt Camii

Beyazıt Camii

Temmuz 25, 2018
34 views
Jame asr Hassanil bolkiah camii

Jame asr Hassanil bolkiah camii

Temmuz 26, 2018
28 views
İngiltere Cambridge Camii

İngiltere Cambridge Camii

Temmuz 26, 2018
32 views
Mehmet Emin Tokadi Türbesi

Mehmet Emin Tokadi Türbesi

Nisan 22, 2016
12.854 views
Yeni Camii,Eminönü-İstanbul

Yeni Camii,Eminönü-İstanbul

Temmuz 24, 2018
28 views